Vår vision.

  • Vi vill medverka till en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling.
  • Vi vill se ett samhälle där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.
  • Vi vill lokalisera företag vilka har ett etiskt förhållningssätt och identifiera samt synliggöra dessa genom en etisk kvalitetsmärkning, R-licens.
  • Vi vill erbjuda R-licensinnehavare verktyg för utveckling av god företagskultur.

Vår historia

Bakgrunden till R-Företagen är en verklighetshistoria som överträffar dikten.

Vimmerby 1981

Allt började med ett oväntat besök den 2 mars 1981 när bilhandlaren Halvar Alvgard som vanligt var i sin bilaffär, Alvgards Bil AB. Plötsligt steg två herrar in över tröskeln. "Vi kommer från Länsstyrelsens revisionsenhet i Kalmar", var deras omedelbara kommentar när Halvar frågade vad de ville. De båda männen betedde sig mycket otrevligt och arrogant. Nu-ska-vi-sätta-dit-dig-känslan, uppfyllde hela atmosfären i bilhallen. "Anledningen till vårt besök är en förestående revision på bolaget", sa de myndigt.

Halvar som hade drivit sin bilfirma i 40-talet år och betalat sin skatt utan några anmärkningar undrade naturligtvis vad som stod på. Han blev illa till mods, det hela kändes mer som ett intrång. Revisionsenhetens besök visade sig senare bygga på starka misstankar att Halvar hade undanhållit Staten skatt på miljonbelopp. Misstankarna, trodde Halvar, kunde kanske hänga samman med hans många tuffa utmaningar under en kortare period då bolaget tappade ordentligt i omsättning. Dels hade sonen Leif under några månader legat allvarligt sjuk på Kärnsjukhuset i Skövde efter en svår magåkomma. Leif vägde bara 38 kg och skulle genomgå en komplicerad operation. Dessutom hade Halvar själv drabbats av njursten, vilket medförde att han inte orkade arbeta i samma utsträckning som tidigare. Till råga på allt hade han också tvingats permittera en del av sin personal på grund av kommunens beslut att bygga ut södra infarten till Vimmerby på bilhallens tomt. Allt detta i ett slag.

Halvar i polishusets cell

Utan att först noga kontrollerat bakomliggande sanningshalt och vilka skäl som orsakat bolagets förlust fick godtycket råda från första början. Siktet var inställt på att sätta dit bilhandlaren. Underlaget lämnades in till Länsstyrelsens revisionsenhet, en polisanmälan utfärdades med rubriceringen, grovt skattebedrägeri. Detta ledde till att både polis- och åklagarmyndighet sattes i arbete. Tillsammans med Länsåklagaren reste flera poliser till Vimmerby för att beslagta bolagets alla tillgångar som bokföring, registreringshandlingar till bilarna och dessutom anhålla Halvar. Det hjälpte inte att Halvar åtskilliga gånger gav uttryck för att han var helt oskyldig till anklagelserna. När de förde ut Halvar från privatbostaden hytte en av Poliserna med näven åt Halvar och sa, "det ska du veta att det här kan du få sex års fängelse för din jävel".

Halvar fördes till Vimmerby Polishus och låstes in i en cell under tre dygn, eftersom man ansåg att det fanns risk att han skulle kunna försvåra polisens utredning. Familjen fick inget veta vart de fört honom och vart han befann sig. Man gjorde husrannsakan i Alvgards sommarstuga och i fastigheten. Dagarna därpå kallade Länsåklagaren till en presskonferens utan att först tillgå en rättslig prövning. Till pressen utelämnades beskyllningar om grova skattebedrägerier som skulle kunna resultera i ett långt fängelsestraff. Dagen efter presskonferensen basunerade löpsedlarna ut att man anhållit Kalmar läns största skatteförbrytare och att han nu hölls inlåst i en cell på Vimmerby polishus.

Bokföring i plastsäckar

Bolagets bokföring med samtliga kundfordringar hade beslagtagits och förts till Kalmar. Halvars bolag fick nu en betalningssäkran på 680.000 kronor. Flera andra åtgärder vidtogs som sammantaget medförde att all verksamhet ströps. Åtta månader senare återlämnades bokföringen till bilfirman i svarta sopsäckar som polisen slängde in i ett hörn på kontoret med kommentaren "Nu är det så hoprört att vidare utredning är omöjlig",

Felaktiga kalkyler

När Halvar återfått bokföringen beställde han själv en fullständig revision som utfördes av en auktoriserad revisionsbyrå i Oskarshamn. Under revisionen uppdagades en rad häpnadsväckande fakta. Det visade sig att Länsstyrelsen upprättat felaktiga kalkyler av bolaget och att det utförts en mängd felaktiga sammanställningar av flera olika konton av Länsstyrelsens tjänstemän.

Dessa tydliga bevis hur det hela egentligen var skött fick Länsåklagaren att med omedelbar verkan lägga ner hela sitt åtal och Länsrätten avskrev betalningssäkringen. Revisionen, som Halvar bekostat för 60.000 kronor ansåg Lagman Bendorf vid Västerviks Tingsrätt att staten var skyldig att ersätta med motiveringen: "Denna utredning visar klart att några skattebrott ej är begångna", Halvar Alvgard blev frikänd! Staten ansåg nu att detta var ett avslutat kapitel.

Skadeståndskrav

För Halvar del började nu istället en fortsatt kamp för sin heder och rättvisa. Efter att bli utsatt för ett enormt rättsövergrepp och uthängd i media visade Staten ingen som helst medkänsla eller delaktighet till det som hänt.

Sättet myndigheterna behandlat honom som medborgare ville nu Halvar få upprättelse. Han beslöt att skicka ett skadeståndskrav på 2.800.000 kronor med begäran att också få en offentlig ursäkt från Justitiekanslern. Efter lång väntan kom 5000 kronor i ersättning från Staten. Ett hån, tyckte Halvar, som beslöt sig för att stämma Staten inför domstol i hopp om en skälig ersättning. Detta skedde i samverkan med Företagarförbundet som uppmärksammat hans fall som också lovade att vara med att stödja processen. Den 19 augusti 1986 lämnade Halvar in en stämning till Staten. Vid denna tid var det näst intill omöjligt att få ersättning av Staten i skatteärenden. Halvars kommentar löd, "lagen var skriven för Staten och för medborgaren värdelös, knappt värd trycksvärtan", Ytterligare efter en tid kom till slut ett viktigt uttalande från Hovrättspresident Carl Petri, som i media menade att lagen måste ändras så att det fanns möjlighet att utdöma skadestånd.

Lex Alvgard

Ärendet överlämnades slutligen till riksdag och regering. Där visade det sig att man hade samma åsikt, även över partigränserna. Politikerna ansåg "att så här får det inte gå till i ett demokratiskt samhälle", En enig Riksdag och Regering beslöt att Staten skulle ge Halvar ekonomisk ersättning för lidna förluster. Han fick själv vara med i Sveriges Riksdag när man klubbade igenom prejudikatet till en lagförändring. Den nya lagtexten fick namnet "Lex Alvgard", Huvudsyftet med den nya lagtexten var att återinföra tjänstemannaansvaret på flera områden igen.

Hedern tillbaka

Den 17 oktober 1991, samma år som det blev en borgerlig regering, mottog Halvar Alvgard en miljon kronor skattefritt på Regeringskansliet i Stockholm av nytillträdde statsministern Carl Bildt. Han hade gjort ett uttalande under valrörelsen, "vinner vi valet, så ska Alvgard få skadestånd", Carl Bildt höll sitt löfte vilket hedrar honom. Vad hela rättsövergreppet egentligen kostade Halvar och hans bolag i realiteten i kronor och ören, är en helt annan historia. Det viktigaste för Halvar var den upprättade hedern, och att en lagförändring kom till stånd. Fallet med bilhandlaren Alvgard från Vimmerby var nu äntligen ett avslutat kapitel. Anmärkningsvärt är, att under hela processen som varade under 10 år och 8 månader, lyckades bolaget överleva och undvika en konkurs trots det hårda trycket. Detta är ett verkligt mirakel i sig, liksom den fulla upprättelsen från Staten.

Stort mörkertal

Halvar Alvgard blev övertygad om att han inte var den ende som på liknande sätt blivit drabbad av Statens godtycklighet. Förvissningen om att det fanns ett stort mörkertal av företagare som hamnat i liknade situationer var påtagligt. Under själva processen blev Halvar själv kontaktad av flera företagare som på olika sätt kränkts av myndigheterna men som inte kunnat driva sin sak fullt ut.

En ny start

Leif som var starkt engagerad i sin pappas kamp mot Staten blev tillfrågad av Företagarförbundet om anställning. Leif tog jobbet och började som Näringslivssekreterare 1985 och tjänstgjorde fram till 1990 då det skedde en stor förändring av Företagarförbundet. Samma år slog Företagarförbundet och Småföretagarnas Riksorganisation sig samman till att bli ett under namnet Företagarnas Riksorganisation. Leif fortsatte i den nya organisationen i tre år ytterligare som näringslivssekreterare innan han slutade på egen begäran 1993.

Halvar Alvgards son Leif hade länge funderat på att försöka förverkliga sin dröm där ett av skälen bottnade i hans fars kamp mot myndigheterna. Synen på företagare och med godtycket som utgångspunkt var säkert en av orsakerna till hur myndigheterna agerade felaktigt i Alvgardsfallet. Därför blev det viktigt att slå vakt om företagaren rättssäkerhet vilket ledde till att etikfrågan fick en stor och betydande roll i utvecklingen av Leif idé att bygga upp varumärket ”rekommenderat företag” R-licens. En licens som kunde ge seriösa och schyssta företag en starkare ställning på marknaden.

R-Företagen föds

År 2008 började utvecklingen på allvar att färdigställa R-licensidén och var klar att användas 2011. Sten Philipson, Professor i värdegrundsforskning och etik vid Uppsala Universitet, blev till stor hjälp i utvecklingsarbetet. Numera också Ordförande i R-Företagen. Fram till idag har R-Företagen vuxit i antal med nya R-licenstagare över landet. Företagare som inser etiken och värdegrundsfrågornas stora betydelse har välkomnat initiativet med R-licens. R-Företagens vision har mer än någonsin en viktig betydelse. Se visionen.

Logga in

Denna funktion för R-licensinnehavare är under utveckling och kommer inom kort.