Vår vision.

  • Vi vill medverka till en etisk medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling.
  • Vi vill se ett samhälle där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.
  • Vi vill lokalisera företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisationen.
  • Företag som delar ett etiskt förhållningssätt erbjuds en etisk kvalitetsmärkning, R-licens.

Logga in

Denna funktion för R-licensinnehavare är under utveckling och kommer inom kort.