Utvecklar god företagskultur

R-Företagen har fyra verksamhetsområden vilka skapar goda förutsättningar till att utveckla och arbeta med företagskultur.

R-licens.

R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Licensmärkets R står för rekommenderat företag.

Mätningar.

Vi erbjuder mätningar vilka har i syfte att kartlägga företagskulturen inom organisationen. Mätningarna behandlar befintliga värderingar samt de värderingar som är önskvärda.

Utbildning.

Vi erbjuder utbildningar och seminarier inom etik och värdegrundsutveckling. Utbildningen är utformad efter välgrundad forskning och har i syfte att stärka er interna företagskultur.

Värdegrund.

Vi erbjuder verktyg till att ta fram en genomarbetad värdegrund som lever inom organisationen och fungerar i praktiken, där värderingarna förankras hos ledning, chefer och medarbetare.

Logga in

Denna funktion för R-licensinnehavare är under utveckling och kommer inom kort.