Vi erbjuder mätningar vilka har i syfte att kartlägga företagskulturen inom organisationen. Mätningarna ger även en tydlig indikation på vilken företagskultur som råder inom organisationen samt skapar en grund att utgå ifrån vid vidare utveckling av företagskulturen.

Jag vill veta mer om detta eller boka tid för en mätning

Logga in

Denna funktion för R-licensinnehavare är under utveckling och kommer inom kort.