R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar och synliggör företag vilka har ett etiskt förhållningssätt. Företag som aktivt vill arbeta med och uppmärksamma etiken inom sin organisation. Licensmärkets R står för rekommenderat företag. R-licens utfärdas av R-Företagen.

Jag vill bli kontaktad och få mer information

Logga in

Denna funktion för R-licensinnehavare är under utveckling och kommer inom kort.